#14 – Kai Takeuchi (FR)
  • OF / 2B

Additional Info: